Anna Blennar

diplomerad Psykosyntesterapeut

Anna Blennar  

Jag är diplomerad Psykosyntesterapeut och tar emot på Mellanrum, Johannebergsgatan 16 i Göteborg. 

Välkommen att kontakta mig eller boka in ett första samtal! Du behöver inte förbereda något utan vi pratar om vad du behöver när vi hörs av eller träffas. Jag tar emot dig över 18 år.

 

Samtalsterapi – ditt eget rum

Samtalen kan ge dig en unik möjlighet att stanna upp och lyssna till dig själv, något som ofta är svårt i en stressig vardag där livet rullar på. Det finns här ett rum för dig att stanna upp, att möta det svåra och även det som behöver få ta mera plats och växa i ditt liv. Anledningen att gå i terapi kan vara väldigt varierande – det kan vara något i livet som skaver, du känner dig ensam eller befinner dig mitt i en livskris. Du kan ha trassliga relationer och det kan handla om känslor som är svåra att hantera så som sorg, oro, ilska, rädsla, skuld och skam eller inga känslor alls, en tomhet. Du kan ha en längtan efter förändring, efter någonting mera i ditt liv. Hur påverkar din historia ditt liv idag? Vad hindrar dig från att leva ett mer meningsfullt liv? Genom samtalet så utforskar vi tillsammans det som behöver bli synligt och tas om hand, helt i den takt som passar dig. Utöver samtalet så är visualisering, bilder och kroppen med mera hjälpsamt för att du än mer ska förstå din värld.

Plats: Mellanrum, Johannebergsgatan 16 i Göteborg
Boka: Se lediga tider och boka i bokningskalendern
Kontakta mig: Skriv och kontakta mig på formuläret nedan

Om mig
Jag har sakta med säkert gått vägen från civilingenjör med olika ledande/koordinerande roller i näringslivet till att fullt ut få jobba med människor. Det känns meningsfullt och angeläget att kunna bidra till människors ökade självkännedom och självempati, till fördjupade insikter, mänskligt växande, glädje och kreativitet – att få bidra till en mänskligare värld. Möten med människor har alltid varit en naturlig och viktig del för mig och jag har haft förmånen att möta människor i djupa och svåra samtal sedan min uppväxt. Min egen resa har lett till att jag idag har en stor förståelse för och medkänsla med mig själv och andra under livets upp- och nedgångar, vilket varit väldigt viktigt för mig här och nu och för att inte föra vidare de kollektiva och individuella trauman som finns i familjesystemet sedan generationer. Jag är jag och du är du.

”Nyckeln till transformation är upplevelsen av samhörighet!”

Utöver samtalsterapi så har jag även följande kompetenser och erfarenheter: 
Förlåtelseprocessen – Jag arbetar enligt metoden som beskrivs i legitimerade psykologen och författaren Barbro Holm Ivarssons bok ”Förlåt och bli fri”, http://www.barbroivarsson.se/boken-forlat-och-bli-fri. 
Certifierad International Recovery Coach – Jag är ett stöd för människor på väg ut ur beroenden, en brygga mellan rehabilitering och vardagslivet som på många sätt kan vara utmanande för personen inklusive familjen. 
Diplomerad Livscoach – Jag är verksam som coach och coachutbildare inom näringslivet. Livscoaching ligger väldigt nära det ”psykosyntetiska” förhållningssättet, tron på den egna individens potential och vilja. 
”Inre och Yttre Ledarskap” – 1-årig utbildning på Psykosyntesinstitutet 
Civilingenjör – arbetslivserfarenhet inom näringslivet i olika ledande och koordinerande roller 1994-2021.

Som terapeut får kontinuerlig handledning och har en utbildning som är kvalitetssäkrad enligt europeiska EFPP’s riktlinjer. Jag är medlem och styrelseledamot i Psykosyntesföreningen (www.psykosyntesforeningen.se), en yrkesförening för terapeuter, och följer de etiska riktlinjerna gällande tystnadsplikt och sekretess. Jag är nationell RACS* auktoriserad counsellor (*Register Auktoriserade Counsellors Sverige).

Om Psykosyntes 
Psykosyntesen är en psykologisk modell som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter med ett själsligt och holistiskt perspektiv. Den stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden, känslan av mening, kreativiteten och viljan och den kallas även ”The art of relationship”. Psykosyntesen omfattar hela människan: kropp, känsla, intellekt och själ. 

Kontakta Anna

Sök