Linda Liljegren

diplomerad Psykosyntesterapeut

Linda Liljegren  

Välkommen att boka in samtal hos mig.  Jag tar emot samtalsklienter över 18 år på min mottagning på Vasaplatsen i Göteborg och online, på svenska och engelska. 

Therapy in English available.

Välkommen att prata om det som är viktigt för dig

Livet som pågår runt omkring oss och inuti oss ger oss utmaningar och glädjeämnen. Ibland blir utmaningarna alltför överväldigande, stressande, ohållbara och man kan behöva stöd för att komma vidare. Ibland upplever man snarare en lågmäld känsla av olust eller obehag. Genom att ge utrymme åt dessa signaler kan vi få tillgång till en större självkännedom och förståelse för oss själva, upptäcka mer av vår längtan och potential och vad vi vill utveckla i våra liv. 

Du är välkommen till mig när du vill prata om det som händer dig i ditt liv, hur du har det och vad som är viktigt eller kanske trassligt och svårt för dig. Du är också välkommen när du vill utveckla mer av det du längtar efter, mer av det som du tycker om, mer av det du trivs med. 

Terapin kan tex handla om 
- Stöd och utveckling genom samtal när livet är trassligt eller du längtar efter något mer, något annat.
- Att få hjälp att hantera stress och oro i vardagen
- Att förbättra relationer, både till sig själv och andra
- Att prata om det som är jobbigt med någon som är neutral och stödjande
- Att utforska hur det som är bra och härligt kan få ta än mer plats i ditt liv
- Stadig kontakt för att fördjupa det som vill växa i dig eller ett fåtal samtal kring något specifikt i ditt liv

Olika metoder används beroende på individuella behov och situationer. Samtalet är grunden och därtill kan det vara hjälpsamt med tex mindfulness, visualiseringar, bilder, kroppsmedvetenhet eller att måla.

Jag erbjuder även förlåtelseprocesser och en endagskurs för fördjupad självkännedom samt en cirkel för kollegor som verkar i psykosyntesens anda.

Plats: Vasaplatsen 3 i Göteborg. Jag tar även emot online
Tider: Måndagar och onsdagar på min mottagning. För samtal online finns även andra tider tillgängliga, kontakta mig för vidare information. 
Boka: Se lediga tider och boka i bokningskalendern
Kontakta mig: Skriv och kontakta mig via formuläret nedan eller hör av dig på telefon 0739-733067
Mer information: Facebook: facebook.com/lindaliljegrensamtalsterapeut

Förlåtelse
Förlåt och bli fri är en metod där du kan förlåta dig själv och andra, en förlåtelseprocess som du gör för dig själv för att släppa det som skaver eller irriterar dig. Jag arbetar enligt metoden som beskrivs i legitimerade psykologen och författaren Barbro Holm Ivarssons bok Förlåt och bli fri. Min upplevelse är att det är en varsam metod där det ges tid och utrymme för att se hur det som hänt påverkar livet, att ge sig själv möjlighet att ta tillvara på dessa erfarenheter och att släppa taget om det som hänt och göra sig fri. Kontakta mig för bokning eller mer information.
Läs mer på Tjänster

Kurs för självkännedom
Under en heldag ges du möjlighet att bekanta dig med din inre värld tillsammans med andra i en grupp. Du får bland annat utforska olika sidor av dig själv och hur du relaterar till till andra med hjälp av psykosyntesens konkreta metoder och varsamma förhållningssätt. 
Datum planeras för våren. Kontakta mig för bokning eller mer information.
Läs mer på Tjänster

Psykosyntescirkel
När andan faller på så bjuder jag och min kollega Victoria Stridh in till en cirkel för dig som längtar efter att komma samman och sitta gemensamt i cirkel i Psykosyntesens varsamma anda.  

Cirkeln är för dig som arbetar med psykosyntesen som grund eller har en grundutbildning i psykosyntes.

Guidad meditation, delning och fika står på programmet.


Om mig
Jag har alltid varit intresserad av personlig utveckling och i psykosyntesen fann jag en inbjudan att bli mer bekant med mig själv på djupet, på riktigt. Att få fatt på min inre värld har varit både hjälpsamt och berikande. Att lite lättare kunna urskilja vad som är min djupt liggande vilja och önskan har gett mig mer frihet och tillgång till mer kreativitet.  Jag uppskattar att allt får plats, allt vad det innebär att vara människa. Det lätta och härliga. Det svåra och snåriga, smärtsamma. Tankar och känslor, kropp och själ. 

Jag är diplomerad samtalsterapeut och har gått den femåriga terapeututbildningen och även den ettåriga utbildning Inre och yttre ledarskap på Psykosyntesinstitutet i Göteborg. Jag arbetar även som IT-konsult och har många års erfarenhet av olika roller i olika verksamheter och branscher exempelvis som lärare, koordinerande roller och i utvecklingsteam, de senaste åren med inriktning mot test och kvalitet. För mig blir kombinationen av terapiverksamhet och IT-konsult som en helhet, en syntes för mitt yrkesliv, där de båda delarna inspirerar varandra till en större helhet. 

Varmt välkommen!

Linda Liljegren 
Diplomerad Psykosyntesterapeut
Auktoriserad RACS Councellor®, europeisk nivå
Medlem i Psykosyntesföreningen: har ansvarsförsäkring och tystnadsplikt, går i regelbunden handledning och kontinuerlig fortbildning samt följer etiska regler

Kontakta Linda

Welcome to talk about what is important in your life

In our life we face happy moments as well as challenges. Sometimes the challenges become overwhelming and professional support might be needed during these passages. These challenges may also help us to discover our longing and potential, what we wish for and want to develop in life. 

Welcome to contact me when you want to talk about what happens in your life and what is important for you. 

The therapy might be about 
- Support during challenging and difficult situations or passages in life 
- Your longing for something more, something else in life. Your potential 
- Improving relationships with others and yourself 
- To talk to someone who is neutral and supporting 
- Longer contact to support deeper personal development processes or a few sessions about something specific in your life 

The dialog and the meeting is the foundation for the therapy. Other methods may be used depending on individual needs and situations, like guided meditation, visualisations, images or body awareness. 

Address: Vasaplatsen 3 in Gothenburg and online 
Booking: Find available time slots in the booking calendar
Contact: Please contact me via the form above or via mobile +46739733067 
More information: Facebook: facebook.com/lindaliljegrensamtalsterapeut

About me 
I have always been interested in personal development and in the Psychosynthesis I found an invitation to become more familiar with myself at a deeper level. To become more acquainted with my inner world has been both helpful and enriching. To easier sense my inner will has given me more freedom and creativity. I appreciate that this form of therapy is open to what it is to be a human being. The easy parts and the difficult, even painful parts. Thoughts and feelings, body and soul. 

I am educated at the five-year long therapist education at Psykosyntesinstitutet in Gothenburg. I also work as an IT consultant with many years' experiences from different businesses and roles like teacher, coordinating roles and in development teams, the latest years with focus on test and quality. To me, the combination of therapy and IT consulting becomes a synthesis of my professional life, where both parts inspire each other to a meaningful whole. 

Welcome! 

Linda Liljegren 
Diplomerad Psykosyntesterapeut 
Authorised RACS Councellor®, European level 
Member in Psykosyntesföreningen, professional organisation for Psychosynthesis therapists in Sweden: Insurance and professional secrecy, regular supervision, continuing education, code of ethics
Sök