Psykosyntes

Psykosyntes - en psykologi med själ och vilja

Psykosyntes är en praktisk psykologisk modell med ett själsligt perspektiv som fokuserar på människans utvecklingsmöjligheter. Målet är att utveckla självkännedom, vilja och kärlek och det som är meningsfullt för var och en. Psykosyntes stödjer oss att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron.

Grundsynen i psykosyntesen är att vi alla har en vilja att uttrycka vårt unika jag och komma dit vi strävar och längtar efter, vår potential. Den inkluderar hela människan med tankar, känslor, kropp och själ. Den syftar till att skapa en harmonisk personlighet och att frigöra vår kreativitet.

Viljan är ett centralt begrepp i psykosyntesen. Det kan handla om att utveckla förmågan att styra ditt liv dit du själv vill på ett medvetet, klokt och fungerande sätt.

Psykosyntesen är en del av den transpersonella psykologin. Den inkluderar både det vetenskapliga och det andliga perspektivet av människan. Psykosyntes är neutralt gentemot olika religiösa och politiska samfund och rörelser.

Roberto Assagioli - psykosyntesens grundare
Psykosyntesen grundades i Italien av Roberto Assagioli (1888-1974) som var elev hos Sigmund Freud och anses vara den som introducerade psykoanalysen i Italien. Efter sin doktorsavhandling verkade Assagioli i Zürich. År 1912 började han praktisera och utarbeta sin egen terapiform om människans psyke som han 1926 gav namnet Psykosyntes. Han utgick från det friska i människan och utvecklade en psykologi som tog hänsyn till hela människan med sin kreativitet, vilja, glädje, visdom, känslor, impulser och drifter. Assagioli var före sin tid genom att göra en syntes av det västerländska och det österländska tänkandet, något som är högaktuellt inom många psykologiska riktningar i dag. 

Psykosyntes stödjer oss människor att få kontakt med våra djupaste värden och känslan av mening i tillvaron. 

Läs mer om psykosyntes

Psykosyntesföreningen: psykosyntesforeningen.se
Psychosynthesis Trust: psychosynthesistrust.org.uk
Psykosyntes Akademin: psykosyntesakademin.se
RACS - Register över auktoriserade  counsellors i Sverige: racs.se
European Federation for Psychosynthesis Psychotherapy (EFPP): psychosynthesis.net
European Association of Psychotherapy (EAP): europsyche.org
Sök