Tjänster

Tjänster

Här på Rum för terapi är samtalsterapi i fokus och alla terapeuter erbjuder detta. 

Några terapeuter erbjuder ytterligare tjänster som mindfulness, par- och relationsterapi, förlåtelseprocesser, vedic art och familjekonstellationer. För den som är intresserad av att mötas i grupp finns en heldagskurs i personlig utveckling med psykosyntesen som grund, 

Samtalsterapi

Samtalsterapi kan stödja dig igenom omtumlande passager i livet och när du vill något mer i livet. Här är hela du välkommen med din historia och din framtid, tankar, känslor, kropp, själ, vilja, kärlek och längtan.

Anledningar att börja i terapi kan vara övergångar i livet, som en skilsmässa, arbetslöshet eller stressfyllda situationer eller att du längtar efter att förverkliga din potential och att gå på din väg i livet. Oftast börjar den terapeutiska processen med att vi tittar närmare på din nuvarande situation och din tidigare historia. Vi utforskar om du har tankar, känslor eller beteenden som inte är konstruktiva i ditt liv. Vi pratar också om hur du skulle vilja ha det i ditt liv, hur dina behov och längtan ser ut eller hur du kan hitta en riktning i livet som känns berikande för dig. Ibland vet man inte vad man behöver eller längtar efter - då börjar vi där.

Genom samtalet utforskar vi tillsammans det som behöver bli synligt och tas om hand, i den takt som passar dig. Utöver samtalet kan exempelvis visualiseringar, bilder och kroppsmedvetenhet vara hjälpsamt för att du än mer ska förstå din värld. Hur lång tid terapin pågår och hur djup processen blir styrs av dina behov.

Samtalsterapi hos en diplomerad psykosyntesterapeut ryms inom friskvård och personlig utveckling. Vi tar emot dig som är över 18 år.

Boka tid för samtal

Vi möter dig gärna, välkommen att boka tid

Ytterligare tjänster

Mindfulness
Medveten närvaro är en metod som kan användas för att hantera bland annat stress, oro och smärta. Metoden går ut på att du fokuserar på nuet med hjälp av dina sinnen och din andning. Det går att träna upp sin förmåga till medveten närvaro.

Kurs i självkännedom
Under en heldag ges du möjlighet att bekanta dig med din inre värld tillsammans med andra i en grupp. Du får bland annat utforska olika sidor av dig själv och hur du relaterar till till andra med hjälp av psykosyntesens konkreta metoder och varsamma förhållningssätt. 

Att mötas i grupp kan vara hjälpsamt för att känna igen sig själv i någon annan och även att möta något alldeles nytt som man ännu inte mött.

Förlåtelse
Förlåt och bli fri är en metod där du kan förlåta dig själv och andra. Det är en förlåtelseprocess som du gör för dig själv för att släppa det som kanske gnager, tynger eller irriterar dig.  

Vi arbetar enligt metoden som beskrivs i legitimerade psykologen och författaren Barbro Holm Ivarssons bok ”Förlåt och bli fri”, Det är en metod som är inspirerad av psykosyntesen och som Barbro arbetat med i 30 år. 

En förlåtelseprocess tar 3‒4 timmar och kan fördelas på ett eller flera tillfällen.

Par- och relationsterapi
Att leva i en bra relation är något vi alla längtar efter, vi vet också att det inte är så enkelt. I par- och relationsterapi kan du få stöd med detta.

Parterapin utgå från var just ni är i er relation, vissa par kommer i akut kris och andra kommer för att de helt enkelt är nyfikna på hur de kan få ett än mer givande parförhållande. Parterapi är värdefullt även om beslutet är att gå skilda vägar.

Parterapin skapar förutsättning för att utvecklas både som individ och i relation. Parterapin handlar inte om att skuldbelägga någon av er. Inte heller om att komma fram till vem som har rätt eller fel. Ni får verktyg att skapa en relation som ni längtar efter.
Familjekonstellationer
Familjekonstellationer är en systematisk och upplevelsebaserad metod för att stärka din kraft och kärlek. Det är en väg för att söka lösning på omedvetna blockeringar som påverkar ditt levnadsmönster och val i livet.

Allt som hänt i familjens tidigare generationer är en del av din historia. Obearbetade händelser och känslor från tidigare generationer är så kallade familjehemligheter som ligger under ytan och påverkar dig som lever idag. 

Konstellationer gör det möjligt att synliggöra dolda dynamiker, lösa upp problemen och läka systemet. Det är ett fredsarbete, där försoning sker på en själslig nivå. Det är en möjlig väg ur lidande och ger plats för flödet, kraften och kärleken.

Text från annablomma.se, läs gärna vidare där

Vedic Art målarkurs
Vedic Art är en modern svensk metod som består av 17 principer med skapande aktiviteter för att kravlöst uttrycka sig på målarduken och kan hjälpa till att lösa upp kreativa blockeringar. 

Målarkursen med Vedic Art uppmuntrar dig att släppa på alla prestationskrav och utveckla ditt unika personliga uttryck. Du får måla fritt i din egen takt och låta din inneboende skaparkraft blomma. Vi leker med färg, form och inspireras av praktiska övningar. Du kommer i kontakt med din skaparglädje och inre vägledning.

Du får en härlig stund och det är ett sätt att släppa taget om vardagen,  lugna sinnet och varva ner. Vi målar meditativt och låter penseln röra sig fritt efter din naturliga rytm.

Text från annablomma.se, läs gärna vidare där
Sök